top of page

OOGappeltjes actief in Limburg


Met onze eigen stichting zijn we actief in Noord Nederland. Ook in andere delen van Nederland wordt actief doppen gespaard. Zo ook in Limburg. Hier is de Stichting OOGappeltjes actief.

"De Stichting OOGappeltjes wil met haar inzamelacties financiële middelen verwerven om het werk van het KNGF te ondersteunen en er mede voor zorgen, dat geleide- en hulphonden betaalbaar blijven en mensen met een kleine beurs mobiel blijven en een ‘maatje’ hebben, waardoor zij zoveel mogelijk de regie op hun eigen leven kunnen behouden."

Als u in Limburg woont of iemand kent die daar woont en ook plastic doppen spaart, kijk dan op de site van OOGappeltjes voor meer informatie.

Recente berichten
bottom of page